MARS 2016 - ICTS ALBANIA ESHTE KONTRAKTUAR PER TE SIGURUAR AMBASADEN FRANCEZE NE SHQIPERI

1 maj 2016

Duke filluar nga muaji mars i vitit 2016, ICTS Albania ka qene plotesisht pergjegjese per ofrimin e sherbimeve te sigurise se Ambasades Franceze ne Shqiperi.

"Ne jemi te kenaqur qe kemi zgjeruar sherbimet tona ne sektorin diplomatic te sigurise ne Shqiperi dhe qe kemi fituar besimin e Ambasades Franceze. Kjo eshte nje kontrate shume prestigjioze me pergjegjesi shume te medha, e cila kerkon personel te trajnuar mire te nje kalibri te vecante, per te permbushur kerkesat e vecanta te vendeve te punes”, thote Panagiotis Fistedis, Drejtor i Pergjithshem i ICTS Albania.