RASCargO™

Rascargo është zgjidhja perfekte për sigurinë e kargos dhe për të luftuar kontrabandën. Sistemi RasCargo i njohur në Angli si REST (Remote Explosives Scent Tracing) është projektuar vecanërisht për volume të larta kargo dhe është bazuar në një proces me dy faza.

I pari për materiale të paqëndrueshme sic janë ekpsplozivet, narkotikët etj. verifikoheshin tek paletat  mbyllura ose kamionët nëpërmjet mostrave të ajrit. Mostrat e ajrit merreshin nëpërmjet një filtri të vecantë. Së dyti ky filter iu jepej qeneve  të trajnuar për analizim dhe detektim.

Diagnose është unike ne sistemin Rascargo(sistem i njohur si REST në UK) i cili mundëson qenve të detektojnë eksplozivët tek kargo. Është testuar dhe aprovuar nga rregullatorët ndërkombëtare. Është i disponueshëm në Europë dhe në aeroportet e Afrikës Jugore, përdoret nga linjat ajrore që transportojnë mallra si DHL.

Përfitimet e Rascargo janë:

  •        Rrit efikasitetin operacional duke skaneruar më shumë se 40 kamionë në orë
  •        efikasitet në kosto nëpërmjet përdor dhe paguaj (pay per use)
  •        Përmison sigurinë, garanton shkallë të lartë detektimi dhe nivele të ulta gabimi
  •        matrica bazohet dhe analizohet nga dy qen.