Menaxhimi i Faqes

ICTS Albania siguron një varietet pronash komerciale sic janë zyra, fabrika dhe laboratorë. Stafi ynë rekrutohet me kujdes dhe në përputhje me standartet, kërkesat dhe kulturën e kompanisë dhe në përshtatje me kërkesat e klientit. Stafi ynë i sigurisë është professional, i kujdesshëm dhe i sjellshëm në marrëdhënie me publikun, ata janë trajnuar për të parashikuar dhe parandaluar incidentet nga evolimi i tyre. Ata janë të shpejtë dhe efektivë në situate emergjente.

Shërbimet tona të sigurisë në vendqëndrim perfshijnë:

  •        Hyrjen - daljen dhe monitorimin me kamera CCTV
  •        Recepsioniste dhe portiere
  •        menaxhim të rasteve emergjente që perfshijnë ndërhyrjet e ndryshme dhe alarmet e zjarrit
  •        staf sigurie duke përfshire oficere patrullimi.