SMU

SMU është një program gjithë përfshirës në menaxhimin e sigurisë që të lejon të përcaktosh, planifikosh, të regjistrosh, të raportosh për aktivitet dhe  incidentet e ndryshme të sigurisë që mund të lindin në vendqëndrim.

SMU është e implementuar me një sistem të inttegruar patrullimi që quhet COYOTE, i cili të lejon marrjen e informacionit në kohe reale duke perdorur PDA personal data assistant, duke perdorur 3G/4G ose internet WIFI

Përdorimet e SMU përfshijnë:

  • Fillimin - që përfshin strukturën e vendqëndrimit pikat kritike edhe autorizimin e përdoruesit
  • Planifikimin - të dhënat për hyrje daljet dhe regjistrimin e tyre cdo ditë cdo javë dhe cdo muaj
  • Incidentet - projektimi për raportet e incidenteve
  • HR -informacion  për stafin duke përfshirë historikun e trajnimeve drileve dhe të dhëna personale
  • Raporte dhe grafike - informacioni i regjistruar është përpunuar duke dhënë grafike dhe raporte.
  • KPI-Indikatorët tregues të performancës