GUSHT - SHTATOR 2013

1 shtator 2013

Shërbimet VIP në Portin e Sarandës - ICTS në Shqipëri në bashkëpunim me ICTS Hellas nga Greqia, u organizuan dhe ofruan shërbime VIP në nivel të lartë për Delegacionin Grek dhe të Ekzekutiveve të huaj nga porti dhe anijet të cilët vizituan Portin e Sarandës dhe Zonat Arkeologjike, duke operuar me ekspert sigurie të mirëstërvitur, duke ruajtur mbërritjen tek facilitetet portuale në Portin e Sarandës dhe duke i shoqëruar mysafirët tek të gjitha vizitat që bënë në zonën arkeologjike të Butrintit.