Pozicione Punësimi

DREJTOJENI KARRIERËN TUAJ NË DREJTIMIN E DUHUR

Me eksperiencë në rekrutimin e kandidatëve, ne sigurojmë një përputhshmëri të vazhdueshme me të gjithë trupat rregullatore. Edhe pse gjithmonë subjekt i kërkesave specifike të klientit dhe rregullatorëve, procesi i përzgjedhjes së ICTS konsiston në disa faza të mëposhtëme:

  • Procesi është i projektuar sipas përshkrimit të punës dhe specifikave personale të kandidatit.
  • Vlerësim i aplikimit të shkruar.
  • Një intervistë e shkurtër fillestare në të cilën njihet kandidati dhe verifikohet ai (të gjithë kandidatët duhet të kenë më vete pasaportë ose kartë identiteti numër të plotë të sigurimeve dhe dy dokumenta që verifikojnë adresën e tyre). Kjo intervistë fillestare bëhet nga intervistues të specializuar dhe të trajnuar. Intervista e dytë bëhet me menaxherin operacional ose (me menaxherin e stacionit nqs është e nevojshme).
  • Verifikimi i kandidatit.
  • Egzaminim mjeksor.
  • Vlerësim dhe egzaminim në cdo faze te trajnimit.
  • Vlerësime të vahdueshme për ecurinë e tyre në praktikë.
  • Oferta e punësimit të tyre të përhershëm.