Kujdesi ndaj Klientit në Aeroport

Eksperienca me pasagjeret është thelbësore për mbarëvajtjen e operimit të aeroportit dhe është një nga elementet kryesorë në progresin e planeve të përmirësimit të aeroportit.

Në përputhje me këtë parim, ICTS Albania ka investuar gjerësisht në kurset e trajnimit të specializuar që pajisin stafin me aftësitë për të ofruar një nivel të ngritur të kujdesit për klient.

Ne punojmë ngushtë me palët kyçe të aeroportit, me vëmendje te lartë në zgjedhjen më të përshtatshme të profilit të stafit, kodin e veshjes dhe paketat e trajnimit për përshtatjen e operimit. Në vijim janë shembuj të shërbimeve të ofruara në aeroportet më të mëdha në mbarë botën nga ICTS Europe:

  • Shoqërimi në pjesen tokësore dhe ajrore
  • Central Search Greeting
  • Verifikimi i dokumentacionit të fluturimit
  • Asistencë LAG (duke iu referuar kufizimeve mbi lendeve likuide, gaz dhe xhel)