Kujdesi ndaj Klientit në Kompanitë e Linjave Ajrore

ICTS, në partneritet me një numër në rritje me kompani të linjave ajrore, vepron si përfaqësues të linjës ajrore në ofrimin e shërbimeve ndaj udhëtarëve. Ne punojmë me linjat ajrore ndërkombëtare të planifikuara, si dhe me transportuesit me kosto të ulët dhe linja ajrore çarter.

ICTS ofron një koleksion të shërbimeve të përshtatura për nevojat e udhëtarëve, duke përfshirë VIP-at dhe personat me lëvizshmëri të zvogëluar (PRM). Shërbimet tona mund të zgjidhen dhe të vënë së bashku për të krijuar një paketë të veçantë për nevojat e linjave ajrore.

Shërbimet tona përfshijnë, por jo vetëm, si ne vijim:

  • Takime dhe Përshëndetje: Ideale për pasagjerët që kërkojnë të shoqërohen  me shpejtësi nëpër aeroport. Ne sigurojme qe pasagjeri është shoqëruar përmes proçedurave të aeroportit, përshpejtohen kur është e mundur dhe të shoqërohen në aeroplan.
  • Personat me Aftësi të Kufizuar: Stafi ynë i trajnuar maksimalisht sigurojnë që pasagjerët të përjetojnë një udhëtim të qetë. Ky shërbim përfshin edhe të miturit e pashoqëruar, nënat e ardhshme, dhe pasagjerët ma raporte mjekësore.
  • Operimi i biletave: Stafi ynë është i  njohur me sistemet e rezervimit dhe mund të veprojë në një tavolinë me bileta, duke siguruar mbështetje për linjat ajrore dhe operatorët turistikë.