Kontrolli i Sigurisë së Kargos

Kontrolli Kargos po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për qeveritë në të gjithë botën. ICTS ka përparuar ne ofrimin e zgjidhjeve të kontrollit te Kargos, zhvillimin e sistemeve të shumta të kontrolleve të cilat përfshijnë menyrat elektronike, qen nuhates, dhe disiplina e kërkimit manual.

Keto shërbime përfshijnë:

  •        Skanimi me rreze X (të lëvizshme dhe statike)
  •        Klasifikimi i dokumentacionit Kargo
  •        Dokumentacioni ndërlidhes
  •        RASCargO™ (gjithashtu i njohur si REST - Largimi i lendeve te lengshme Eksplozive)
  •        Kargo dhe Shoqërimi i ngarkesave të rëndësishme