Trajnime në Siguri

ICTS Albania ofron një gamë të gjerë të programeve trajnuese për vetë stafin tonë, për klientët tanë dhe për individët që dëshirojnë të marrin kualifikimet e sigurisë. Programet e trajnimit mbulojnë të gjitha pozicionet e sigurisë dhe të gjitha nivelet e ekspertizës.

Produkti i Kontrollit të Cilësisë dhe Departamenti i Trajnimeve të ICTS Albania, janë në gjëndje të vlerësojnë kërkesat individuale të trajnimit të klientit. Paketat e përshtatura posaçërisht janë projektuar për të plotësuar dhe për të lehtësuar integrimin në programet ekzistuese, duke ofruar një bespoke, metodë të përshtatshme dhe praktike të të mësuarit.

Degët tona teknologjike kanë qenë përgjegjës për hartimin e një kompjuteri të bazuar në platformën e trajnimit quajtur Eagle. Eagle mbështet një gamë të gjerë të programeve të trajnimit të sigurisë, duke përfshirë ekzaminimin me rreze X dhe Ndërgjegjësimit të Përgjithshëm të Sigurisë (GSAT). Klientët nga sektorë të ndryshëm, si qeveria, linjat ajrore, aeroportet, etj, janë kthyer tek ne për trajnimin e tyre.

Trajnerët tona janë të çertifikuara në mënyrë të përshtatshme në fushat e tyre dhe janë të kualifikuar plotësisht në përputhje me standardet kombëtare. Të gjithë janë zgjedhur për aftësinë e tyre të mësimdhënies dhe përvojën e tyre praktike në industrinë e sigurisë.