Siguria e Përgjithshme

Siguria e përgjithshme është duke u bërë një çeshtje e rëndësishme në rritje për bizneset moderne. Zhvillimi i rreziqeve, legjislacion gjithnjë e më kufizues dhe presionet ekonomike paraqesin sfida reale për profesionistët e sigurisë së korporatave.

Sebashku me ICTS Europe, ICTS Albania ka zhvilluar nje ekspertizë të veçantë në ofrimin e zgjidhjeve të sigurisë së korporatave të profilit të lartë, klientëve me rrezik të lartë. Duke punuar në disa nga mjediset më të ndjeshme nga pikëpamja operative na ka mundësuar zhvillimin e zgjidhjeve të reja inovative që kombinojnë qasjen tonë të konsumatorëve të fokusuara me njohuri në siguri, teknologji dhe përvojën e sigurisë. Zgjidhjet tona ekonomike të sofistikuar ende janë të dizajnuara për të identifikuar dhe për të parandaluar rreziqet dhe për të përmbushur kërkesat e sigurisë, duke siguruar kështu një dërgese të vazhdueshme të shërbimit.