Aeroportet

Kur bëhet fjala për gjeografinë, legjislacionin vendor, nivelet e rrezikut dhe infrastrukturës, çdo aeroport është unik.

Duke u mbështetur në njohjen tonë me gamë të gjerë të mjediseve operative dhe organeve rregullatore, ne mund të garantojmë çdo zgjidhje të ofruar në përputhje me të gjitha standardet përkatëse të industrisë dhe është i integruar plotësisht në nevojat specifike të aeroportit.

Shërbimet tona të Sigurisë në Aeroport Përfshijnë:

  • HBS (Ekzaminim 100% të bagazheve të dorës)
  • Pika e kontrollit dhe kërkimet e përqëndruara
  • Trajnimi i Skanerueseve sipas Autoritetit të Aeroportit
  • Konsultimet dhe Auditet sipas kërkesave të Aviacionit Civil dhe Autoritetit Shtetëror
  • Siguria rrethuese dhe Pika e Kontrollit
  • Zona Ekzekutive dhe vendi i rregjistrimit të agjentëve
  • Agjentët e Shërbimit të Klientit
  • Shërbimi i Recepsionit

Për më shumë informacion në lidhje me shërbimet tona mbi Aeroportin lutem klikoni  në:

Skanerimi i sigurisë së pasagjerëve

Kontrollii i bagazheve

Kontrolli në hyrje

Shërbimet në terminal