Sistemet e Sigurisë

ICTS Europe punon me operatorët e portit, operatorët turistikë, autoritetet lokale dhe organeve rregullatore në projektimin, integrimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë.

Pajtueshmëria me Anije Ndërkombëtare dhe Kodi i Faciliteteve Portuale (Kodi ISPS) përfshin investimet në masat e sigurisë fizike për të siguruar sipërfaqe të mëdha me të perimetrit të gjerë.

Sistemet e sigurimit përfshijnë:

  • CCTV
  • Qasja e kontrollit
  • Intruder Sistemet e zbulimit (psh, Bandjerra Mbrojtese)

Zgjidhja unike e RASCargOTM të ICTS Europe është zgjidhje e preferuar për skanimin e mallrave. Teknika mundëson shfaqjen e ngarkesave të tepërt apo të dëndur që nuk mund të jenë të gatshme apo në dispozicion të nënshtruar të metodave aktuale të shqyrtimit. Mostrat e ajrit janë mbledhur nga mallra duke përdorur filtra të veçanta të cilat janë paraqitur më pas për qen të trajnuar në një stacion të sigurt dhe të kontrolluar, me pas te shqyrtimit te analizave për identifikimin e pranisë së aromave të synuar. 

ICTS Albania punon me klientët e saj për të gjetur zgjidhjen e duhur për të plotësuar strategjinë e tyre, përmbushjen e të dy detyrimeve buxhetore dhe të pajtueshmërisë. ICTS ka qenë përgjegjës për sistemet e reja të sigurisë në të gjithë Evropën