Siguria Detare

Portet detare dhe anijet operacionale kolektive në mbarë botën paraqiten si një nga sfidat e vetme më të mëdha për sigurinë e kombeve dhe të ekonomisë globale deri më sot. Si pasojë, të industrisë detare, është gjithnjë e më tepër duke u bërë një objektiv i rëndësishëm për të dyja organizatat terroriste dhe kriminale.

Rritja e vëllimit të mallrave dhe lidhjet e transportit, bëjnë thirrje për masa të rrepta sigurie, edhe pse me ndikim minimal në operacionet e portit dhe të shërbimit të klientit.

ICTS Albania është çertifikuar nga Drejtoria e Përgjithshme Detare / Ministria e Transportit me liçensen RSO (Organizata Njohur e Sigurisë) për Sigurimin e Shërbimeve Detare. Kjo është e vetmja kompani e sigurisë në Shqipëri që mund të ofrojë shërbime të sigurisë detare.