Skanerimi i Sigurisë së Ngarkesave

Vëmëndja është gjithnjë e në rritje të vazhdueshme në shqyrtimin efektiv të ngarkesave në të gjithë botën.

ICTS Albania është e para në zhvillimin e shqyrtimit dhe vendimmarrjes për sistemet e shumta të mbështetjes, të cilat përfshijnë disiplina elektronike, manuale dhe qenërit e kërkimit.

Shërbimet e ofruara përfshijnë:

  • Skanimi me rreze X (të lëvizshme dhe statike)
  • Klasifikimi i dokumentacionit për ngarkesat
  • Dokumentacioni ndërlidhës
  • RASCargO™ (gjithashtu i njohur si REST)
  • Shoqërimi i ngarkesave të rëndësishme