Shërbimi ndaj Klientit

Ofrimi i shërbimeve të sigurisë sëpasagjerëve kërkon një ekuilibër delikat të zbatimit të rreptë të shërbimit cilësor ndaj klientit. Edhe pse nuk është një detyrë e lehtë, aftësia për të ofruar shërbime efikase dhe efektive në një mjedis miqësor tëkonsumatorëve është e një rëndësie të madhe.

Qëllimet e klientëve tanë te Linjave Ajrore është të ofrojmë një shërbim të shkëlqyer të fokusuar tek konsumatorët nëpërmjet rekrutimit të suksesshëm të njëstafi profesional, i mbështetur nga programet e përcaktuara tëtrajnimit që përfshihen në trajnimin e shërbimit ndaj klientit. Sondazhe të Klientit/Konsumatorëve janë përdorur për të monitoruar nivelin e shërbimit.

Ne e kuptojmë se çdo pasagjer është i rëndësishëm, dhe si një reflektim i frymës sëkompanisë sonë, ne jemi të angazhuar për ofrimin e shërbimit ndaj klientit në nivelet më të larta për cdo pasagjer.

Një komponent kyç në ruajtjen e shërbimeve me cilësi të lartë dhe kënaqësinëe konsumatorëve është Sistemii Menaxhimit të Cilësisë; ICTS Albania ka qenë në përputhje me standardet ISO 9001: 2008 për më shumë se dhjetë vite.