Shërbimet e Sigurisë

ICTS Albania ofron shërbime të sigurisë për shumicën e linjave ajrore që fluturojnë nga aeroporti i Tiranës. Shërbimet tona ofrohen në përputhje të plotë me procedurat e Administratës sëTransportit tëSigurimit (TSA), rregullatorët lokale dhe linjave ajrore.

Shërbimet e Sigurisë së Linjave Ajrore përfshijnë:

  • Siguria a pasagjerëve dhe bagazheve
  • Intervistat në lidhje me sigurinë
  • Verfikimi i dokumentave të udhëtimit
  • Siguria tek check-in, Portat, dhe zonat Duty-free
  • Inspektimi i avionit
  • Kontrolli i bordit të pasagjerëve
  • Kontrolli i sigurisë në zonat Ramp
  • Siguria e kateringut
  • Siguria te ngarkesat