Shërbimet e Integruara

Kërkesa për ndikime të forta të sigurisë në kostot e linjave ajrore dhe përfitueshmërisë dhe nevoja për të kursyer kohë, para dhe burime është më urgjente se asnjëherë tjetër.

Zgjidhjet e shërbimeve tona të integruara kombinojnë intervistimin e sigurisëme trajtimin e pasagjerëve tek Check-in. Rrjedhimisht, linjat ajrore mund të përfitojnë nga orët dhe kostot e reduktuara të stafit sepse koha e shpenzuar tek siguria, check-in dhe verifikimi i dokumentave është ulur ndjeshëm.

Nivelet e shërbimit të klientit janë përmirësuar pasi pasagjerët duhet të qëndrojnë në radhë vetëm një herë dhe shërbehen vetëm nga një person.