Siguri në Linjat Ajrore

Pjesë e grupit ICTS Europe, ICTS Albania përfiton nga përvoja mbi 30 vjecare në arenën ndërkombëtare, si dhe akses në zgjidhjet e sigurisë qëmbulojnë të gjithë procesin e fluturimit.

Ndër Shërbimet tona mund të përmendim:

 • Paketat gjithëpërfshirëse të sigurisë së aviacionit
 • Shërbime përfaqësuse të Linjave Ajrore
 • Shërbime për menaxhimin e stacionit të linjave ajrore
 • Zbatimi i kritereve TSA
 • Auditimet e sistemit
 • IPM (Metodat e përmirësimit të profilit)
 • CPM (Para shfaqja e PNR e pasagjerëve
 • DetAct (Sistem për Analizën e Sjelljes)
 • TravelDoc ™ (Sistemi për Verifikimin e Dokumentave të Udhëtimit)
 • RASCargO ™ (ndryshe njihet si REST)
 • Shërbim për personat me lëvizje të kufizuara (PRM)