Eagle

Eagle është një platformë gjithëpërfshirëse e bazuar në kompjuter, duke ofruar kurse të ndryshme të projektuara specifikisht për sektorin e sigurisë. Me anë të kësaj platforme ne u sigurojme klienteve tanë një zgjidhje kompjuterike për Trajnimet e tyre, për zhvillimin e aftësive dhe testimin e stafit ne detektimin e imazheve në X-Ray. Zhvilluar në bazë të kërkesave të sektorit të sigurisë së aviacionit Civil. Eagle është një kombinim i ekspertizës së trajnimeve tona dhe metodologjisë më të fundit kompjuterike të artit të multimedias.

Me ushtrime interaktive dhe module testimi Eagle bën përputhshmërine midis eksperiencës së trajinimit duke stimuluar një mjedis  pune për rezultatet dhe puna të kuptohet më mirë. Eagle përfshin cdo aspekt të trajnimeve bazike dhe të vazhdueshme në një varietet të ndryshëm funksionesh. Ai siguron një sit gjithëperfshirës kursesh që përfshin Prezantim me sigurinë në Aviacion Civil, trajnime bazike dhe të vazhdueshme nëpër skanerimin në  X-Ray, trajnim për sjelljen dhe aparencën, ndërgjegjësim për sigurinë, kargo dhe trajnime për sigurinë e përgjithshme për kandidatët e rinj.

Eagle mbulon gjithashtu:

  •        Trajnim për ndërgjësimin për personat me paaftësi
  •        Trajnim për personelin e sigurisë - Trajnim bazë për personelin e  sigurisë
  •        Trajnim për përputhshmërinë e ID
  •        Trajnim për kontrollin fizik - ura metalike metal detektori i dorës dhe kontroll fizik
  •        Trajnim per kontrollin e bagazheve-Perdorimin e teknikave më efektive për kontrollin e cantave.
  •        Kontrollin e automjeteve - inspektimet më të avancuara në kontrollin e automjeteve.

Eagle është një zgjidhje perfekte për trajnimet bazë dhe të vazhdueshme dhe mund të përdoret për certifikimin testimin dhe stimulimin në punë. Leksionet janë përmirësuar, zgjeruar me qindra fotografi reale të marra në mjedisin e punës.

E fuqishme, e thjeshtë në administrim dhe përdorim, të jep një fleksibilitet të dhe kontroll të plotë në të gjithë përmbajtjen dhe eksperiencën e mësimit.