Siguria në Aviacion

Së bashku dhe me teknologjinë tonë, ICTS Europe Systems, ne ofrojmë një kombinim të veçantë të ekspertizës operacionale dhe zgjidhje pioniere teknologjike në fushën e Sigurisë së Aviacionit dhe Emigracionit, Trajnimit dhe Vlerësimit dhe Menaxhimit të Përgjithshëm të Sigurisë.

Së bashku me qindra punonjës në të gjithë botën, ne e dime që teknologjia është po aq e mirë sa njerëzit që operojnë me të. Prandaj ne vëmë theksin tek përdoruesi, duke punuar ngushte me njerëzit që punojnë në terren dhe sigurohemi që cdo produkt është testuar me kujdes dhe cilësia e tij të jetë e sigurtë përpara se ta hedhim në perdorim. Kjo, e kombinuar dhe me njohuri të thella në fushën e industrise, dhe njohuri komerciale, bën që ne të jemi më të vendosur që t’u ofrojmë klienteve tanë sistemet tona (state-of-the-art) të projektuar nga programuesit tanë të vlerësuar me cmime dhe janë testuar dhe nga stafi i sigurisë me përvojë të gjatë operacionale. Ne ofrojmë mbështetje të plotë të produktit nga zhvillimi i tij deri në implementimin e tij. Produketet tona ndihmojnë klientët të qëndrojnë konkurues duke përmisuar nivelet e sigurisë duke perforcuar standartet e shërbimit, rritjen e efakisetetit operacional duke bërë reduktimin e kostove.