TravelDoc

Travel Doc është një program i projektuar për të verifikuar dokumentacionin e udhëtimeve ndërkombëtare duke përfshirë dhe kërkesat që kane vizat.

Travel Doc kontrollon shpejt dhe me efikasitet dokumentacionin kundër kufizimeve të vendosura nga autoritet e vendit tranzit apo vendi pritës. Libraria online e Travel Doc të tregon të gjitha rregullat e sigurisë dhe shëndetit dhe rregullat doganore të vendeve  që i kanë të disponueshme.

Funksionalitet kyçe përfshijnë :

  • Të tregon qartë udhezimet dhe dokumentat e nevojshme që duhen.
  • Rinovohet në kohë reale për rregullat e udhëtimit dhe informacionet e nevojshme.