APIS

Një sistem i avancuar informacioni për pasagjerët (APIS) lejon linjat ajrore t’iu transmetojnë pasagjereve të dhëna dhe rregullore të  vendosura nga autoritet në të gjithë globin.

APIS eshte nje zgjidhje kompjuterike që lidhet me cdo DCS apo me sistemet e rezervimit. APIS garanton që cdo ndryshim në rregulloret përkatëse do të (rinovohet) ne kohe reale.

Funksionet e APIS perfshijnë:

  • Transmetime interaktive
  • Transmetime mbështetëse për stafin
  • Format mbështetës për UN/EDIFACT,XML,CVS and SOAP.
  • Mjet i avancuar raportimi.