Sisteme Sigurie të Integruara

ICTS Albania është ekspert në fushën e sistemeve të integruara e specializuar për projektim, furnizim, instalim dhe mirëmbajtje të sistemeve të integruara të sigurisë.

Ne ofrojmë zgjidhje dhe projektime që plotesojnë nevojat dhe kanë fleksibilitetin të zhvillohen dhe të evulojnë në përputhje me sfidat dhe kërcënimet e reja. Kujdesi jonë ndaj klientit është bërthama e punës sonë dhe nuk konsiderohet si shërbim dytësor instalimi i sistemeve të sigurisë së intergruar.