SHTATOR - DHJETOR 2013

1 dhjetor 2013

ICTS ka zgjeruar bazën e klientave të saj në Shqipëri në 6 mujorin e fundit të 2013 duke mundësuar Shërbime Sigurie për prodhuesin e dytë më të madh të Bitumit në Shqipëri, Heavy Industries Shpk si dhe ROMES Shpk në zonën e Selenicës, jashtë qytetit të Vlorës.

ICTS ka arritur të gjithë pronat e klientëve të saj ne koordinim absolut me policinë që të lejojë klientët e saj të rrisin biznesin e tyre lehtësisht dhe të sigurt.