SHKURT - GUSHT 2014

1 gusht 2014

Klientë të rinj janë shtuar në bazën e klientëve të ICTS në Shqipëri.

IQT (Inspektoriati Qendror Teknik) në Tiranë, Autoriteti i Shtetit përgjegjës për inspektimin e kualitetit të petrolit dhe gazit, cdo kompani hidrokarburesh në Shqipëri është e certifikuar nga ky autoritet. 2 Facilitete Portuale dhe Turistike si Bujtina e Peshkatari, Taverna Jona në zonën e Orikumit, Industritë në zonën e Novoselës.

Operacionet e ICTS shtrihen në të gjithë rajonin e Vlorës dhe për këtë arsye janë marrë mas për shtim të personelit, në mënyrë që ICTS t'iu shërbejë klientëve në mënyrë ekselente.