QERSHOR 2014

1 qershor 2014

Një moment i lavdishëm për ICTS në Shqipëri!

Dhënia e Licensës Ndërkombëtare e Organizatës e njohur për Sigurinë (RSO) për certifikimin e sigurisë për të gjitha portet dhe anijet në vënd, për ICTS Albania nga Ministri i Transporteve, mbas auditimeve të sukseshme dhe prezantimeve më experiencë dhe të pa krahasuar të kompanisë, avantazhi konkurues dhe kopetencave në tregun Shqiptar për sigurinë.

ICTS në Shqipëri ndjehet krenare për këtë arritje dhe falenderon të gjithë punonjësit dhe partnerët e saj, gjithashtu dhe zyrat qendrore si dhe ndimësit e saj të ngushtë për këtë arritje të suksesshme.

Kompania parashikon që të rrisi biznesin e saj në sektorin detar në Shqipëri dhe fton të gjithë punonjësit e saj dhe partnerët ta mirepresim këtë sipërmarje të madhe për një rritje në sektorin detare premtues në të ardhmen!