Të jesh Agjent Sigurie

Si agjent sigurie ju duhet të mundësoni shërbime sigurie klientëve të ICTS Albania në një linje me specifikat e stacionit. Ju gjithashtu duhet të jeni i aftë të punoni me turne dhe të mbani stacionin të sigurtë nëpërmjet patrullimeve dhe monitorimit të pronës dhe personelit. Si agjent X-Ray (skanerist) ju duhet të skaneroni cantat e pasagjerëve për të parë në qoftë se ka objekte që kalsifikohen të ndaluara. Të kontrollosh rradhën e pasagjerëve në një nivel të pranueshëm kur kemi të bëjmë me shumë pasagjerë.

Ju duhet të jepni kontributin tuaj për qëllimin e përgjithshem duke aplikuar të gjitha aftesitë tuaja personale dhe interpersonale se bashku me nivelin tuaj të tranimit.