Menaxher Stacioni

Pershkrimi I Punës

 • Supervison Stafin e sherbimit te Sigurise
 • Administron sherbimet e skuadres manaxheriale
 • I Raporton Drejtorit Teknik dhe Drejtorit te Sherbimit Operacional per te gjitha ceshtjet e Stacioneve (Punesimet, largimet, trainimet, audited, masat korrigjuese, prokurimet)
 • Monitoron dhe keshillon ne lidhje me performancen e perditshme te te gjithe punonjesve duke siguruar produktivitet dhe eficense
 • Siguron numrin e nevojshem te punonjesve ne vendin e punes
 • Ka pergjegjesi per monitorim dhe permiresimin e vazhdueshem te standarteve ISO/H&S per Stacionin
 • Merr pjese ne pergatitjen e parashikimit financiar per vitin e ardhshem dhe ndjek zbatimin e buxhetit
 • Siguron permbushjen e kerkesave kontraktuale te klientit 

Aftesi dhe Eksperienca :

 • Minimumi 5 vjet eksperince ne menaxhim
 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze
 • Aftesi shume te mira kompiuterike ( Word, Excel , PowerPoint, Outlook)
 • Eksperience e meparshme ne polici/ushtri eshte e preferueshme
 • I besueshem dhe i gatshem per te punuar ne grup
 • Aftesi per menaxhimin e krizave
 • Aftesi te mira komunikimi
 • I orientuar ndaj klientit
 • I orientuar ndaj sigurimit
 • Te jete I pajisur me license nga Drejtoria e Policise per SHPSF

Kompetencat specifike per pozicionin e punes :

 • Te jete drejtues
 • Fleksibël
 • Aftesi nderpersonale
 • Menaxhues i mire burimesh
 • Negociues i mirë
 • Menaxhues i mire burimesh njerezore