Search

Language switch

TravelDoc

TravelDoc

TravelDoc është një sistem vërtetimi për dokumentat e udhëtarëve që përdoret para nisjes së tyre në destinacione ndërkombëtare.

Zgjidhje të integruara me TravelDoc në ICTS

  • Kombinon të dhënat dhe më pas tregon rezultatin përfundimtar
  • Siguron që çdo pasagjerë ka dokumentat e nevojshme për të udhëtuar në çdo destinacion
  • Zbulon dokumentat jo të plota, të rreme apo të dyshimta dhe brënda pak sekondash tregon nëse pasagjeri mund të udhëtojë ose jo.

dhe është i disponueshëm në 3 formate:

  1. Versioni për celular (Laptop or PDA)
  2. Versioni për website (online)
  3. Versioni integruar për linjën ajrore (in an aircraft)

Përfitimet:

  • Analizë e thelluar dhe raportim i shpejtë
  • Eliminon koston dhe gjobat e migravionit
  • Zbulim i shpejtë dhe i saktë i dokumentave false

Lexoni më shumë rreth TravelDoc në faqen ICTS Europe Systems.