Search

Language switch

Zbulim eksplozivi & Identifikim të emigrantëve të paligjshëm

Zbulim eksplozivi & Identifikim të emigrantëve të paligjshëm

ICTS, nëpërmjet programin të saj DiagNose, ofron shërbime të sigurisë nëpërmjet qenve të trajnuar posaçërisht për të zbuluar akte të paligjshme (Zbulim eksplozivi & Identifikim të emigrantëve të paligjshëm). Pajisja e K9 Patrol (qenve), siç quhet, përdoret në mënyrë specifike për të kontrolluar mallrat, për të zbuluar eksploziv, aktin e paligjshëm të emigracionit si dhe për qëllimet policore dhe ushtarake. Çdo qen është i trajnuar për të bërë pikërisht atë që kërkon konsumatori.

DiagNose përfshin:

  • 40 hektarë tokë të projektuara posaçërisht për trajnimin e qenvedhe pronarët e tyre
  • Instruktorë me mbi 20 vjet eksperiencë
  • Qëndër trajnimi i njohur nga shteti
  • Oficerë të ushtrisë dhe policisë me një përovjë të gjatë nga katë vende të ndryshme

Shërbimet që përfshihen për qentë (K9 Patrol):

ICTS i përgjigjet plotësisht sfidave aktuale duke ofruar shërbime të sigurisë me cilësi të lartënë linjat ajrore më të mëdha në botë.

  • Kontrollon dhe zbulon shkeljen e masave të sigurisë
  • Kontrollon pikat kyçe të sigurisë
  • Zbulon menjëherë përpjekjet për shkelje, grabitje ose vjedhje
  • Monitoron dhe kontrollon imtësisht hyrjen dhe daljen e pasagjerëve, makinave, komionëve si dhe përmbajtjen e tyre