Search

Language switch

Infrastrukture sigurie

Me një përvojë të gjatë në sigurine e aviacionit dhe te aeroporteve, ICTS është zgjidhja më e besueshme për sigurine/ ruajtjen e infrastrukturës, dhe kontrollin e cilësisë në çdo fushë kritike, duke përfshirë...

Lexo më shumë

Shërbime Sigurie VIP

Stafi që kujdeset për sigurinë e personave VIP është pjesë e një agjensie të specializuar të ICTS e cila ofron staf të trajnuar dhe përdorimin e teknologjive më moderne....

Lexo më shumë