Search

Language switch

Mjedisi i Punës

Në ICTS besojmë se një mjedis ideal pune rrit qëndrueshmërinë dhe përmirëson punonjësit tanë. Përpjekja është e vazdhueshme dhe kontributi i gjithësecilit na ndihmon të arrijmë objektivat tona. Në bazë të vizionit dhe vlerave tona, ne hartojmë politika të cilat respektojnë personalitetin e njeriut dhe nxisin zhvillimin e vazhdueshëm.

Ne kontrollojmë mjedisin tonë të punës për të siguruar shërbimin më komfort, te jemi në përputhje me kërkesat e rregullatoreve dhe te siguroje shendetin e e punonjësve tanë në përputhje me OHSAS 18001:2007 (Health and Safety Management System).

Personeli është i pajisur me masat më të larta mbrojtje. Gjithashtu, janë të përgatitur për çdo rrezik në vendin e punës. Përveç kësaj, Përfaqësuesi i Shëndetit dhe Sigurisë kryen auditime të rregullta pëe të siguruar standartet sipas OHSAS 18001:2007 dhe për të inkurajuar të gjithë stafin.