Search

Language switch

 • MISIONI

  Të sigurojmë zgjidhje të pakrahasueshme për sigurinë duke integruar inovacionin dhe përsosmërinë e fuqisë punëtore.


  VIZIONI

  Të jemi partnerët global të sigurisë qe njerëzit besojnë. Zgjedhja e sigurisë dhe vlerave të vazhdueshme në një botë plot ndryshime.

  VLERAT

  Integriteti | Biznesi ynë operon në bazë të standarteve më të larta etike dhe ligjore

  Kreativiteti & Përsosmëria | Ne ndjekim përsosmërinë në mënyrë që të kalojmë pritshmëritë e klientëve tanë duke investuar në ide dhe teknologji të reja, produkte, shërbime dhe praktika menaxheriale.


  Fryma e Grupit | Ne veprojmë në mënyrë transparente dhe bashkëpunuese, duke promovuar punën në grup dhe shprehjen e lirë të mendimit dhe ideve të reja.

  Përgjegjësi Sociale | Ne vlerësojmë dhe mbështesim maksimalisht punëtorët tanë duke i krijuar vende pune të ndershme, të përshtatshme dhe të dobishme. Biznesi ynë kryhet në mënyrë tërësisht të përgjegjshme sociale dhe miqësore me mjedisin.