Search

Language switch

ICTS Europe Group

 “Upgrading your security to ICTS standards”

ICTS Europe Group

ICTS Europe Group është Grupi Ndërkombëtar lider në ofrimin e zgjidhjeve të reja të sigurisë. Për 25 vjet ky grup është përgjegjës për sigurinë e aeroporteve të njohura europiane, kompanitë ndërkombëtare ajrore, anijeve turistike, qendra kërkimore dhe kulturore, hotele dhe institucione financiare ndërkombëtare.

ICTS Europe Group operon në më shumë se 80 vende në mbarë botën dhe punëson më shumë se 10.000 njerëz. ICTS Group ofron shërbime ndërkombëtare në më shumë se 350 klientë në Europë, Amerikën e Veriut, Afrikën e Jugut dhe vepron nëpërmjet 22 filialëve të saj të pavarur.

ICTS është e njohur në industrinë ndërkombëtare të sigurisë si kompania më e besueshme e sigurisë në bazë të:

 • Zgjidhjeve të reja gjithmonë në zhvillim
 • Nivelit të lartë të cilësisë në shërbimin e sigurisë
 • Trajnimit e vazhdueshëm të stafit
 • Përvojave ndërkombëtare
 • Përkushtimit të administratorëve në trajtimin e sfidave të ndryshme

Për më shumë se tre dekada ICTS eshte specializuar në:

 • Shërbime dhe konsulence sigurie të cilësisë së lartë të,
 • Menaxhimin e krizave,
 • Shërbimet e vlerësimit të rrezikut,
 • Trajnimn per shërbimet e sigurisë

Konsulencat

 • Audite dhe Vlerësime te Rrezikut ne siguri
 • Plani i Sigurisë
 • Sigurimi i sistemit për cilësinë e kontrollit

Përfitimet

 • Përmirësimi i efikasitetit të strukturave ekzistuese të sigurisë përmes aplikimit të zgjidhjeve të avancuara
 • Kursimet të konsiderueshme të kostove  për klientin
 • Krahasimi i drejtpërdrejtë me mjedisin ndërkombëtar
 • 25 vjet përvojë
 • ICTS ka konsulentë të specializuar të cilët punojnë vazhdimisht përkrah klientëve për të identifikuar boshllëqet dhe për të bërë planifikimin dhe identifikimin e kërkesave operacionale të tyre dhe të infrastrukturës teknologjike

Trajnimet

Përveç trajnimit vjetor të 11.000 njerëzve të saj, ICTS i ofron palëve të treta:

 • Trajnimin e rojeve të sigurimit
 • Trajnim perodik të skaneruesve të sigurisë
 • Trajnim për identifikimin e dokumentave
 • Trajnim për identifikimin e sjelljeve dhe shenjave të dyshimta
 • Trajnim sigurie per ekuipazhin të avionit
 • Trajnim sigurie  per ekuipazhin e linjës ajrore
 • Trajnim sigurie per ekuipazhin e  të anijeve
 • Praktikat më të mira kundër piraterisë
 • Trajnim të specializuar për zbulimin e profileve kriminale

Përfitimet

 • Programe të shumta të njohurive bazë për sigurinë ajrore dhe detare
 • Trajnim i plotë në kohën me të shkurtër te mundshme
 • Përdorimi më modern audio-vizual gjatë trajnimit
 • Çmime konkurruese
 • Instruktorë të çertifikuar sipas kërkesave dhe standarteve ndërkombëtare dhe PSA (Standartet Kombëtare dhe Kërkesat PSA).
 • 25 vjet përvojë në trajnime sigurie

SHUMë FILIALE ME TË NJËJTËN NIVEL SIGURIE!