Search

Language switch

Çertifikimet


 


Sistemi i Menaxhimit

Sigurimi i Cilësisë

ICTS Albania është çertifikuar jo vetëm për cilësinë e shërbimeve të saj, por edhe për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve të saj, ndërkohë që është klasifikuar si kompania e parë në sektorin e saj në Europë për Biznesin e Ekselencës (BOE).

Cilësia dhe standartet e ICTS janë demonstruar nga marrje e çertifikatave të mëposhtme:

ISO 9001:2008
Departamenti i Kontrollit të Cilësisë dhe Produkteve të Trajnimit (ICTS Europe) është përgjegjëse për Sigurimin e Cilësisë ICTS dhe jep udhëzime të koordinuara në degët e grupit për çështje që lidhen me politikën e sigurimit të cilësisë, respektimin, zbatimin dhe kontrollin e tij.

Menaxherët në degët përgjegjëse për Sistemet e Sigurimit të Cilësisë ICTS janë menaxherët e përgjithshëm të nëndegëve së bashku me punonjësit e përkushtuar të emëruar si menaxher të cilësisë në çdo degë të ICTS.